نزدیک به ۲ میلیون رمز از رمزهای عبور لو رفته حساب های کاربری ادوبی از این قرار بوده: ۱۲۳۴۵۶

/ / شبکه و امنیت شبکه, فناوری اطلاعات

حتماً پیش از این خبر لو رفتن شناسه کاربری و رمز عبور ۳۸ میلیون حساب کاربری ادوبی (Adobe) را شنیده اید. حال یک متخصص امنیت رمز عبور، از گروه مشاوره استریکچر، ۱۰۰ مورد از پر استفاده ترین رمزهای عبور کاربران ادوبی را منتشر کرده. در عین ناباوری مشخص شد که حدود ۲ میلیون از تن از کاربران ادوبی، رمز ۱۲۳۴۵۶ را برای خود انتخاب کرده بودند.

در رده دوم رمزهای پرکاربرد، ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ قرار داشت، به طوری که ۵۰۰۰۰۰ کاربر این رمز را برای حساب کاربری شان گذاشته بودند. رمز های password و adobe123 هم به ترتیب با ۳۵۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ کاربر در رده های بعدی قرار دارند.

اطلاعاتی که گروه استریکچر به طور علنی آشکار کرده، نشان از این دارد که کاربران هنوز بحث انتخاب رمز عبور مناسب را جدی نگرفته اند. از طرف دیگر رویکرد ادوبی نیز به شدت مورد انتقاد متخصصان امنیت قرار گرفته. سیستم این شرکت اساساً نباید اجازه استفاده از چنین رمزهای عبوری را به کاربران می داد.

با این وجود، این گروه امنیتی اعلام کرده که هیچ راهی برای تائید این اطلاعات وجود ندارد، در عین حال ذکر کرده اند که تا حد زیادی از صحت اطلاعات موجود در لیست منتشر شده خود اطمینان دارند.

همیشه این مسئله مطرح می شود که کاربران بدون آگاهی از روش انتخاب رمز عبور مناسب، آسان ترین و دم دستی ترین رمز را برای خود انتخاب می کنند، اما این کاربران یک نکته اساسی را در این میان از یاد می برند، رمزی که به آسانی به ذهن سپرده شود، به آسانی هم کِرَک می شود.