ساخت نخستین نیروگاه برق جهان با تالاب جزر و مدی

/ / برق قدرت

این پروژه می‌تواند برق تجدیدپذیر را برای ۱۲۰ هزار خانه در شهر سوانسی ولز، به مدت ۱۲۰ سال ارائه د‌هد.

طراحان این پروژه ۷۵۰ تا ۸۵۰ میلیون پوندی معتقدند چنین سازه‌ای نخستین گام در طراحی فناوری تالابی خواهد بود که ۱۰ درصد برق مورد نیاز بریتانیا را از جزر و مدها تامین ‌می‌کند.

این طرح شامل یک دیوار ۹.۵ کیلومتری است که در اطراف سوانسی ولز ساخته می‌شود و تالابی را با توربین‌هایی ارائه می‌دهد که امواج ورودی و خروجی را برای تولید برق در ۱۴ ساعت از روز، مهار می‌کند.

تاکنون دولت‌ها و طرفداران محیط زیست، انرژی جزر و مد را به عنوان منبع نیروی برق قابل‌اعتماد و پاک به طور قابل‌توجهی ارتقا داده‌اند، اما آنها بیشتر بر جریان جزر و مد در مقیاس کوچک تمرکز داشته‌اند.

بریتانیا در زمینه تولید برق از جزر و مد رتبه دوم را در جهان داراست.

Jazr_and_mad