دپارتمان مالی و اداری

amir_moezi

نام : امیرحسین

نام خانوادگی : معزی

تحصیلات :

  •  کارشناسی حسابداری
  •  کارشناسی ارشد حسابداری گرایش مدیریت مالی

مدارک تخصصی:

  • دانش آموخته ی دوره تخصصی نرم افزار همکاران سیستم
  • دانش آموخته ی  دوره ی حسابرسی سازمان های دولتی
  • دانش آموخته ی دوره ی حقوق تجارت بین الملل
  • دانش آموخته ی دوره ی حسابرسی داخلی

مهارتهای زبان :

زبان انگلیسی : سطح متوسط

download_resume

بالا