تشریح تصویری نفوذ به یک دستگاه تلفن همراه

/ / شبکه و امنیت شبکه, فناوری اطلاعات

گوشی هوشمند شما ممکن است از خطر مبرا به نظر برسد، اما هنگامی که توسط بدافزارها مورد حمله قرار بگیرد متوجه می‌شوید که اطلاعات شما دیده شده است و جعل می‌شود.

mobile hack