تاسیسات تجاری و اداری

پیشگفتار

طراحی و اجرا در بخش تجاری و اداری بر اساس استاندارد IEC-364 (كميسيون بين المللي الكتروتكنيك) و مبحت سیزدهم در اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمانی انجام می پذیرد ؛ لوازم و تجهيزات و دستگاههايي در تأسيسات برقي ساختمانها قابل نصب و استفاده خواهد بود كه طبق مشخصات يك يا چند استاندارد ساخته و موفق به اخذ گواهي لازم نيز شده باشند، استفاده از هر نوع مصنوعات غير استاندارد اكيداً ممنوع خواهد بود.

مراحل طراحی و اجرا

معمولا ترتیب انجام تاسیسات برقی شامل چهار مرحله زیر میباشد که به ترتیب شرح داده شده اند:

مرحله اول :

1 - کشیدن نقشه ساختمانی (شامل سیستمهای روشنائی، سیستم های صوتی، سوکتهای برق ، تلفن ، آنتن ، آیفون ، فن کوئیل ها ، اطفاء حریق ، برق اضطراری و موتور خانه)

2- اجرای نقشه روی کار

3- تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ  تراز با چاک لاین

4- شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون ودستگاه شیارزن

5- کندن قوطی کلیدها با دستگاه

6- سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه ( در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس میشود)

7- نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها

8- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود

 ۹- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود

10- اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر  و آب بندی آن توسط چسب پولیکا

11- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه ( این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ....... نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود)

12- پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است

13- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه

14- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه

15- تامین ارتینگ ساختمان( نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها)

16- لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ های اداره جات داخل روشنائی آسانسور وروشنائی موتور خانه)

 

tasisat_tejari_Edari_1

 

مرحله دوم (بعد از کف سازی و کاشی کاری و سفید کاری دیوار) :

1- تمیز کردن قوطی کلیدها وبریدن لوله های اضافی روی کار

2- سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب میشود)

3- انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها وازآنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیشهای پشت آمپلی فایرها

4-کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور(درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد  تابلو های مخصوص خودش میشود)

5- کابل کشی تلفن –آنتن ماهواره وآیفون ازتابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس های مخصوص خودشان.

6- اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید ، جعبه فیوزها ، روشنائیها ، توکارها ، جعبه آنتن ، ماهواره ،تلفن ، اطفاء حریق، UPS

 7- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم ها توسط حوضچه قلع

8- عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق)

9- اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما

مرحله سوم ( بعد از نقاشی و کف تمام شده):

1- بستن کلید و پریز و تراز کردن آنها

2- بستن ترمینال روی سر سیم ها

4- نصب دتکتور های دود و شستی آنها روی جاهای تعیین شده

5- نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آنها

6- نصب آیفون تصویری بستن سوکتها و شستی های مربوط به آن

 7- نصب آنتن مرکزی و سوئچینگهای مربوط به آن

8- نصب سوئچینگهای ماهواره ( نصب و راه اندازی ماهواره برعهده شرکت های مربوط میباشد)

9- نصب چشم لایتینگ در راه پله و پارکینگ ها

10- نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی ( این چشم ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویسها می شود)

11- نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک

 

tasisat_tejari_Edari_2

مرحله چهارم (نصب تجهیزات برقی): 

1- نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته میشود)

2- نصب پایه سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن

3- نصب لوله زیرسینی برق وازآنجا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر

4- کابل کشی از تابلوبرق روی سینی برق و داخل لوله از آنجا سرالکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها

5- وایرشو زدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق

بالا