دستیابی به امنیت بیشتر در چاپگرهای HP

/ / شبکه و امنیت شبکه, فناوری اطلاعات

استفاده از دستگاه های تلفن همراه برای گرفتن پرینت با پرینترهای شرکت امری بدیهی است. Hewlett-Packard سعی کرده است از طریق ویژگی پرینت مستقیم بی سیم با خطرات امنیتی این روش مقابله نماید.
شرکت HP دو ویژگی NFC و وای فای مستقیم را به پرینترهای رنگی لیزری جدید اضافه کرده است در نتیجه دستگاه های تلفن همراه می توانند بدون اتصال به شبکه سازمان و به طور مستقیم یک ارتباط بی سیم را با پرینتر برقرار نمایند. این پرینترها می توانند یک ارتباط نظیر به نظیر را با تبلت ها یا گوشی های هوشمند برقرار نمایند و کاربران می توانند به راحتی و به طور مستقیم درخواست های پرینت خود را برای یک پرینتر ارسال نمایند.

مدیر شرکت HP اظهار داشت: هدف از افزودن این دو ویژگی آن است که کاربران شرکت ها به راحتی بتوانند به پرینتر دسترسی داشته باشند و هم چنین به راحتی بتوان با تبلت ها و گوشی های هوشمند تقلبی مبارزه کرد.

پرینترهای سازمان به طور فزاینده ای برای گرفتن پرینت اسناد شخصی مورد استفاده قرار می گیرند و در محیط هایی که از دستگاه های شخصی استفاده می شود، دستگاه های تقلبی می توانند یک مشکل امنیتی محسوب شوند. ویژگی های جدید نظیر به نظیر برای پرینت گرفتن می تواند باعث شود تا محیط های BYOD راحت تر مدیریت شود.

بسیاری از پرینترها اغلب بواسطه دیوار آتش به سیستم متصل می شوند و برای کاربران مجوزهای خاصی برای پیرنت گرفتن درنظر گرفته می شود و بر روی سیستم اعمال می گردد. اما اتصال مستقیم به پرینترها از طریق ویژگی های NFC و وای فای مستقیم مستقل از دیوار آتش عمل می کند و هم چنین دیگیر نیازی نیست تا مدیر شبکه مجوزهای خاص را برای کاربران BYOD نمایند.

شرکت HP به همراه انتشار پرنترهای لیزری جدید خود، نرم افزاری را برای امنیت بیشتر پرینترها پیشنهاد می دهد. نرم افزار مربوطه برای دستگاه های تلفن همراه برنامه ePrint Enterprise 3.2 می باشد که قبل از اتصال کاربر به پرینتر لایه های امنیتی را ارائه می دهد.