بزرگترین نیروگاه خورشیدی دنیا

/ / الکترونیک, برق قدرت

نیروگاه ایوانپاه با ۳۰۰،۰۰۰ آینه خورشیدی که هر کدام بیش از ۲ متر ارتفاع و ۳ متر عرض دارند شروع به تولید انرژی الکتریکی نمود. از این آینه‌ها برای متمرکز کردن نور خورشید بر روی برج‌های ۱۴۰ متری استفاده می‌شود، جایی‌که آب به بخار جهت استفاده در توربین‌ها و تولید برق استفاده می‌شود. ظرفیت تولید برق این نیروگاه ۳۹۲ مگاوات است. با چنین ظرفیتی این نیروگاه قادر به تامین برق ۹۴،۴۰۰ خانه آمریکایی است.

big_Colar_Cell_1

big_Colar_Cell_2