اولین پنل خورشیدى با قابلیت راه رفتن بر روى آن

/ / الکترونیک, برق قدرت, خانه های هوشمند

در راستاى توسعه و همه گیر شدن استفاده از انرژى سبز و جایگزین نمودن آن با سوخت هاى فسیلى، نمونه هاى مختلف پنل هاى خورشیدى و فوتوولتاییک در طرح ها و اندازه هاى متنوع ساخته شده. سطوحى که برای دریافت نور تابشی خورشید طراحى مى شوند تا بتوانند با تبدیل انرژى خورشیدی، انرژى برق سالم برای مصارف خانگى و صنعتى فراهم کنند.

یک تیم از دانشگاه جورج واشینگتن ادعا می کنند که اولین پنل خورشیدى با قابلیت راه رفتن بر روى آن را ساخته اند که می تواند در پوشش پیاده روها استفاده شود. این پنل مستطیل شکل با مساحت ۹.۳ مترمربع به گونه اى طراحى شده که راه رفتن بر روى آن امکان پذیر است و آسیبى به جداره حساس آن وارد نخواهد کرد.

این پنل فوتو ولتاییک با کمک کمپانى اسپانیایى Onyx SOlar ساخته خواهد شد. هر کدام از این پنل ها داراى یک لایه غیر قابل شکسته شدن و سر خوردن است که مى تواند تا ۴۰۰ کیلو گرم بار را تحمل کند.

در مرحله آزمایشی، طرح ساخت ۲۷ پنل نیمه شفاف با قابلیت تولید ۴۰۰ وات برق طرح ریزى شده. این برق براى روشن کردن آرایه اى شامل ۴۵۰ لامپ LED که در شب مى تواند مسیرى از پیاده رو را روشن کند، کافى است.

به نظر مى رسد خلاقیت ها و تنوع طراحى، امکان گسترش استفاده از انرژى سبز را روز به روز بیشتر می کند. هم مسیر شدن شهرسازى با تکنولوژى روز مى تواند در کشورهایى که بهره مند از اندوخته وسیعى از انرژى نور خورشید هستند، تاثیر شگرفى در بهینه سازى انرژى هاى مورد نیاز داشته باشد. Walking_Solar_Panel_2